Consortium (Konsorsiyum) Blok Zincirleri (Blockchain) - Kripto Para Sözlüğü
Konsorsiyum blok zinciri, kamu ve özel zincirler arasındaki  unsurları birleştirir. Her iki sistemden en dikkate değer fark konsensüs düzeyinde görülmektedir. Herkesin blokları doğrulayabileceği açık bir sistem ya da sadece tek bir varlığın üreticileri blok olarak atadığı kapalı bir sistem yerine, bir konsorsiyum zinciri, eşit derecede güçlü tarafların doğrulayıcı olarak işlev gördüğü sistemlerdir.

Sistemin kuralları esnektir: zincirin görünürlüğü sınırlı olabilir, yetkili kişiler tarafından görülebilir veya herkes tarafından görülebilir. Fikir birliğine ulaşılması halinde, değişiklikler kolayca gerçekleştirilebilir. Blockchain'in işleyişi ile ilgili olarak, bu tarafların belirli bir çoğunluk dürüst davranıyorsa, sistem herhangi bir sorunla karşılaşmaz.

Bir konsorsiyum blok zinciri, aynı sektörde birden fazla kuruluşun faaliyet gösterdiği bir ortamda en yararlı olacaktır ve işlemlerin gerçekleştirilmesi veya bilgi aktarılması için ortak bir zemin gerektirmektedir. Bu tür bir konsorsiyuma katılmak, bir organizasyon için fayda sağlayabilir, sektörle bilgileri diğer oyuncularla paylaşabilirler.